ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ต.ค. 61 สรุปงาน/ส่งงาน ภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
05 ต.ค. 61 ครอบครัวหรรษา
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
01 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 ประเมินพัฒนาการ ภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
19 ก.ย. 61 อนุบาลเสียงใส
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
07 ก.ย. 61 ทัศนศึกษา
สวนสัตว์ดุสิต
03 ก.ย. 61 กิจกรรม ICT
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
24 ส.ค. 61 ค่ายวิชาการ
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่ ทัศนศึกษา
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
08 ส.ค. 61 วันอาเซียน
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
02 ส.ค. 61 ตลาดนัดรุ่นเยาว์/อนุรักษ์ผ้าไทย
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
25 ก.ค. 61 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
20 ก.ค. 61 หนูน้อยรักบ้านเกิด


วัดไชยวัฒนาราม,วัดพุทไธสวรรค,วัดท่าการ้อง
06 ก.ค. 61 ค่ายคุณธรรม ระดับประถม 1-3
วัดเกาะแก้ว
04 ก.ค. 61 ความรู้รอบรั้ว
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
02 ก.ค. 61 ค่ายคุณธรรม ระดับปฐมวัย
วัดเกาะแก้ว
26 มิ.ย. 61 วันสุนทรภู่
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
21 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
15 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
13 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
พร้อมรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ค่าเสื้อผ้านักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน
02 พ.ค. 61 ถึง 11 พ.ค. 61 เรียนปรับสภาพ(เตรียมความพร้อม) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
31 มี.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และจับฉลากห้องเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2
30 มี.ค. 61 นักเรียนทุกระดับชั้นรับผลการเรียน
21 มี.ค. 61 กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย – วันอำลา
19 มี.ค. 61 นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และ ชั้น ป.6 ซ้อมรับวุฒิบัตร
12 มี.ค. 61 ถึง 14 มี.ค. 61 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยจะดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย/ชุดนักเรียน
12 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ร.ร.วัดโตนดเตี้ย
30 ก.ย. 60 อนุบาลเสียงใส

ร.ร.วัดโตนดเตี้ย การศึกษาปฐมวัย
15 ก.ย. 60 กิจกรรม ICT
ร.ร.วัดโตนดเตี้ย การศึกษาปฐมวัย
06 ก.ย. 60 ค่ายวิชาการ (มหัศจรรย์ แสง สี เสียง)

ร.ร.วัดโตนดเตี้ย การศึกษาปฐมวัย
23 ส.ค. 60 ตลาดนัดรุ่นเยาว์

ร.ร.วัดโตนดเตี้ย การศึกษาปฐมวัย
18 ส.ค. 60 ทัศนศึกษา

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว การศึกษาปฐมวัย
15 ส.ค. 60 ค่ายคุณธรรม ระดับปฐมวัย

วัดเกาะแก้ว การศึกษาปฐมวัย
11 ส.ค. 60 การจัดงานวันแม่แห่งชาติ 2560 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ร.ร.วัดโตนดเตี้ย/ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
07 ส.ค. 60 หนูน้อยชาวพุทธ

วัดโตนดเตี้ย การศึกษาปฐมวัย
04 ส.ค. 60 การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ร.ร.วัดโตนดเตี้ย/ชุดกีฬา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
27 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทย
ร.ร.วัดโตนดเตี้ย/ป.1-ป.3 ชุดผ้าไทย,ป.4-ป.6 ชุดพละ กลุ่มสาระภาษาไทย
27 ก.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ร.ร.วัดโตนดเตี้ย/ป.1-ป.3 ชุดผ้าไทย,ป.4-ป.6 ชุดพละ วิชาการ
26 ก.ค. 60 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี(รอบคัดเลือก)

ร.ร.วัดโตนดเตี้ย/ชุดกีฬาตามสี กลุ่มสาระสุขศึกษา