ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.ค. 60 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี(รอบคัดเลือก)

ร.ร.วัดโตนดเตี้ย/ชุดกีฬาตามสี กลุ่มสาระสุขศึกษา
27 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทย
ร.ร.วัดโตนดเตี้ย/ป.1-ป.3 ชุดผ้าไทย,ป.4-ป.6 ชุดพละ กลุ่มสาระภาษาไทย
27 ก.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ร.ร.วัดโตนดเตี้ย/ป.1-ป.3 ชุดผ้าไทย,ป.4-ป.6 ชุดพละ วิชาการ
04 ส.ค. 60 การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ร.ร.วัดโตนดเตี้ย/ชุดกีฬา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
07 ส.ค. 60 หนูน้อยชาวพุทธ

วัดโตนดเตี้ย การศึกษาปฐมวัย
11 ส.ค. 60 การจัดงานวันแม่แห่งชาติ 2560 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ร.ร.วัดโตนดเตี้ย/ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
15 ส.ค. 60 ค่ายคุณธรรม ระดับปฐมวัย

วัดเกาะแก้ว การศึกษาปฐมวัย
18 ส.ค. 60 ทัศนศึกษา

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว การศึกษาปฐมวัย
23 ส.ค. 60 ตลาดนัดรุ่นเยาว์

ร.ร.วัดโตนดเตี้ย การศึกษาปฐมวัย
06 ก.ย. 60 ค่ายวิชาการ (มหัศจรรย์ แสง สี เสียง)

ร.ร.วัดโตนดเตี้ย การศึกษาปฐมวัย
15 ก.ย. 60 กิจกรรม ICT
ร.ร.วัดโตนดเตี้ย การศึกษาปฐมวัย
30 ก.ย. 60 อนุบาลเสียงใส

ร.ร.วัดโตนดเตี้ย การศึกษาปฐมวัย
12 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ร.ร.วัดโตนดเตี้ย