คณะผู้บริหาร

นายเจต เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา