ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับคุณครูเมณัฐินี อะฏะวินทร์
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 63
แจ้งการสอบปลายภาค การปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ และเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 63
มอบทุนการศึกษา(คุณยงเกียรติ เกียรติเสริมสกุล)
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 63
งานเกษียณอายุราชการครูสุรพลและครูวิทยา ปี 2563
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 63
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย(ครั้งที่2)
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 63
ออกตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 63
รองแชมป์อันดับสองกีฬานักเรียนกรมพละ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 63
การประชุมผู้บริหาร อ.อุทัย
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 63
กำหนดการสอนชดเชยและการแต่งกายของนักเรียน
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 63
การขอรับประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 63
เครื่องแบบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 63
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3 – 6 ปี สําหรับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 63
เปิดเทอมวันแรกโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 63
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 63
กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์โควิด-19
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 63
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 1/2563
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
รับมือโควิด-19 การก่อนเปิดเรียนและวันเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 63
การเรียนออนไลน์ผ่าน DLTV โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 63