ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดี รองผู้อำนวยการ นางสาวจิรชญา เกิดมูล
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 64
ตารางเรียนสถานการณ์โควิด 1/2564
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64
แจ้งการปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 64
ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 64
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 64
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย(ครั้งที่ 3)
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 64
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 64
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 64
เปิดเรียนวันแรก 1 ก.พ.2564
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 64
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 64
การเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 64
การประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สพป.อยุธยา เขต 1
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 64
ตารางเรียนหยุดเรียนกรณีพิเศษสถานการณ์โควิด-19 ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 64
กิจกรรมอบรมให้ความรู้และวิธีป้องกันเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา2019
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 63
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 63
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 6/2563
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 63
ยินดีต้อนรับคุณครู​น​ภาพร​ เนี​ย​มสุข ครูผู้ช่วยคนใหม่
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 63
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านจิตวิทยาเด็ก ยุค 4.0
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 63