ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เล่ม 1-2 (อ่าน 62) 25 มิ.ย. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 91) 05 มิ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย เรื่องให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย พุทธศักราช ๒๕๖๑ (อ่าน 92) 04 มิ.ย. 61
รับมอบแว่นสายตาในโครงการ Sight for kids สโมสรไลออนส์ (อ่าน 68) 24 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 79) 15 พ.ค. 61
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย – วันอำลา ป.6 (อ่าน 159) 17 มี.ค. 61
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้น ป.1-ป.6 (อ่าน 150) 09 มี.ค. 61
การประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (อ่าน 271) 09 มี.ค. 61
การรับสมัครเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 197) 31 ม.ค. 61
การประชุม การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สู่การปฏิบัติ (อ่าน 259) 26 ม.ค. 61
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 167) 25 ม.ค. 61
ตารางการจัดการเรียนรู้ 2-2560 ฉบับจัดสอนแทนครูวรรณิภา (อ่าน 151) 08 ม.ค. 61
สารสัมพันธ์ ร.ร.วัดโตนดเตี้ย ฉบับที่ 1 เดือน ธ.ค.2560 (อ่าน 174) 08 ม.ค. 61
ตารางกิจกรรมประจำวันระดับปฐมวัย (อ่าน 400) 19 พ.ย. 60
คู่มือลูกเสือ (อ่าน 177) 08 พ.ย. 60
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 320) 07 พ.ย. 60
กำหนดการการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2 (อ่าน 137) 07 พ.ย. 60
แจ้งการหยุดเรียนนักเรียนในทุกระดับชั้น (อ่าน 140) 07 พ.ย. 60
โปรแกรมอ่านเลขบัตรประชาชน + คู่มือ (อ่าน 145) 07 พ.ย. 60
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ (อ่าน 203) 03 ก.ย. 60
ภาพกิจกรรมวันอาเซียนเดย์ (อ่าน 174) 23 ส.ค. 60
ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 (อ่าน 203) 12 ส.ค. 60
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 141) 07 ส.ค. 60
กำหนดการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 2560 (อ่าน 160) 06 ส.ค. 60
ภาพการแข่งขันกีฬาภายใน โตนดเตี้ยเกมส์ 60 (อ่าน 238) 05 ส.ค. 60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 402) 01 ส.ค. 60
กำหนดการจัดงานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา (อ่าน 141) 26 ก.ค. 60
กำหนดการการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 143) 25 ก.ค. 60
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเฉลิมฯ (อ่าน 144) 25 ก.ค. 60