ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำการศึกษา 2563
     โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี 2563 โดยมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวมาตรการการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนจากโควิด 19 และการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 โดย ผอ.เจต เจริญสุข เรื่องการดูแลบุตรหลานให้ปลอดภัย และการปฏิบัติตนของนักเรียนเมื่อมาโรงเรียน โดยครูสุรพล สุวรรณชู เรื่องการรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยครูกุลนภา เถระวรรณ โดยมีจุดตรวจสอบก่อนเข้าประชุม ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดพื้นที่ให้เป็นโซนแยกอย่างชัดเจน ใส่หน้ากากอนามัยการป้องกันตัวเองจาก COVID-19 ตามระบบการป้องกันในสถานศึกษา

ชมภาพบรรยากาศการประชุม คลิกที่นี่
 
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 204 ครั้ง