ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
     โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยได้ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 -31 มกราคม 2564 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งทางโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในช่วงระยะเวลาที่ปิดผ่านบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ นั้น จึงขอแจ้งกำหนด
เปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ทุกระดับชั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบโดยด่วน
 
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 91 ครั้ง