ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมตาลโตนด โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย อ.อุทัย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564
 
ชมภาพการนิเทศ คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 314 ครั้ง