การศึกษาน่ารู้
ข้อสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ข้อสอบ ย้อนหลัง ข้อสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวก่อนการสอบ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
 
ที่มาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ http://bet.obec.go.th/index/
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 2500 ครั้ง