ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
คุณหมอโจนาธาน และคณะ สนับสนุนเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 65
บรรยาการการเปิดทำการเรียนการสอน On site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 65
กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชน โดย อิชิตัน
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
ยินดีต้อนรับครูวสันต์ สุขเวชกิจ
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.อุทัย
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 65
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 65
ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณของทางโรงเรียนที่สนับสนุนของขวัญวันเด็ก
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 65
ตรวจ ATK นักเรียนเปิดเรียนช่วงหลังหยุดปีใหม่ 2565
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 65
วิธีประเมินความเสี่ยง
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 65
สวัสดีปีใหม่ผู้มีอุปการะคุณโรงเรียน 2565
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 65
บริจาคเงินเข้ารายได้สถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 65
การให้ความรู้คณะครูเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการตรวจ ATK
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 65
บริจาคเงินเพื่อพัฒนาการศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 65
อบต.อุทัย มอบชุดตรวจ ATK
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 65
สานสัมพันธ์ พบกันพี่น้องครู อำเภออุทัย
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 64
ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดี รองผู้อำนวยการ นางสาวจิรชญา เกิดมูล
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 64
ตารางเรียนสถานการณ์โควิด 1/2564
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64
แจ้งการปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 64
ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 64