ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 62
QR Code เติมบุญ
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 62
การอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโคดดิ้ง
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 62
การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 62
ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 62
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2562
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 62
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 62
อบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 62
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามแนวทางของ สสวท.
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 62
อบต.บ้านช้างมอบกลองชุดและอุปกรณ์กีฬา
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 62
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 62
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2562
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 62
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เล่ม 1-2
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย เรื่องให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย พุทธศักราช ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 61
รับมอบแว่นสายตาในโครงการ Sight for kids สโมสรไลออนส์
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 61
กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย – วันอำลา ป.6
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 61
การประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 61