ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายเจต เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ครูมณี ลาภบรรเทิง
ครู คศ.3