กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูสุกัญญา สุขหลาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครูภัทรศิยา โจมทยาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

ครูภัชษณัญฑ์ ดำโพนงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1