ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูสุกัญญา สุขหลาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ครูภัทรศิยา โจมทยาน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

ครูภัชษณัญฑ์ ดำโพนงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1