ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

ครูสุรพล สุวรรณชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6