ประถมศึกษา

นางสาว​น​ภาพร​ เนี​ย​มสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1