กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูนิรันดร์ วรนุช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : wattanodtia.school@gmail.com

ครูปพิชญา รอดคง
ครู คศ.1

ครูเวณิการ์ วงษ์สีคิ้ว
ครูผู้ช่วย