ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูนิรันดร์ วรนุช
ครู คศ.1

ครูปพิชญา รอดคง
ครู คศ.1

ครูเวณิการ์ วงษ์สีคิ้ว
ครูผู้ช่วย