ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูนิรันดร์ วรนุช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

ครูปพิชญา รอดคง
ครู คศ.1

ครูเวณิการ์ วงษ์สีคิ้ว
ครูผู้ช่วย