ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูวิทยา จุฑาธัชชัย
ครู คศ.3

ครูกาญจนา แจ้งนคร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2