ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูวิทยา จุฑาธัชชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

ครูกาญจนา แจ้งนคร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวดวิษาธร เหล่าศิริวัฒนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1